Vývoj software

Od počátku existence společnosti TRIVALENT se její profesionální pracovníci zaměřují na vývoj specializovaných softwarových aplikací pro nejrůznější obory. Základním principem spolupráce je pochopení potřeb klientů, které jsou zdokumentovány ve výstupech z úvodních analýz vytvořených v kooperaci s klíčovými uživateli budoucího SW řešení.

Analýza potřeb je dále rozpracována do systémových analýz, které se předávají k akceptaci a případnému doplnění o významné funkcionality potřebné pro pokrytí potřeb klienta. Tento vypracovaný dokument se stává součástí zadávací dokumentace a současně akceptačním kritériem pro posouzení výsledného řešení, které je zákazníkovi předáno.

Následně dochází ke stanovení pevné ceny za realizaci. V průběhu vývoje dochází k průběžným interním testům v TRIVALENTu, které jsou po finalizaci testovací verze nahrazeny testy uživatelskými, tedy na straně zákazníka.

Naše spolupráce tímto však nekončí. Společnost TRIVALENT je připravena na další rozvoj aplikací dle aktuálních potřeb klientů v garantovaných reakčních časech po celou dobu životnosti dodané aplikace.

Klíčové technologie uvádí následující seznam:
  • .NET
  • JAVA
  • Angular JS
  • HTML, PHP
  • PL/SQL
  • Python
  • React
  • Kubernetes