BI a Big Data

Pro oblast BI a Big Data nabízíme řešení a nástroje, které efektivně pokrývají celý proces od získávání dat, zpracování, transformace (ETL procesy) až po jejich vizualizaci. Naši zákazníci získávají tak nový pohled na to, jakým způsobem provozují firmu, jak mohou optimalizovat jednotlivé výrobní nebo obchodní procesy. Naše řešení postavené na silných platformách přináší našim zákazníkům výraznou efektivitu a novou hodnotu.

Našim zákazníkům pomáháme v následujících oblastech:

Internet Of Things (IoT)

Trend růstu dat ze snímačů a čidel tzv. IoT zařízení neustále roste. Aby bylo možné správně a včas data vyhodnotit, je nutné provádět jejich správnou analýzu a získávat tak užitnou hodnotu z těchto dat. Je vhodné propojit klasická strukturovaná data v podnikových informačních systémech (ERP, CRM, HR apod.) s daty ze senzorů a snímačů. Lze tím získat jedinečný pohled na chod a fungování podniku a najít potřebné optimalizace nebo zvýšení efektivity podnikání. Naše řešení pro analýzu a reporting světa IoT tyto unikátní vlastnosti a funkce nabízí.

Datová integrace

V rámci námi dodávaných řešení nabízíme silnou platformu pro datovou integraci a zpracování ETL procesů. Řešení nabízí unikátní způsoby zpracování data z datových zdrojů, kdy v průběhu transformace v jakémkoliv kroku máte možnost data vizualizovat, prohlížet a vytvářet reporty. Vysoce škálovatelná platforma zajišťuje dostatečný výkon pro zpracování velkého objemu dat z různých datových zdrojů a formátů.

Embended analytics

Naše řešení nabízí našim zákazníkům využít stávající datové zdroje, analytická data a jejich vizualizace do interních informačních systémů, portálů nebo intranetu. Efektivně a rychle přináší funkce, které mohou interní uživatelé okamžitě využívat a pracovat s vlastními analytickými daty.