ICT a Management consulting

ICT strategie

Chcete proměnit Vaše IS/IT v business? Společně s Vámi vytvoříme ICT strategii společnosti a zároveň můžeme být i při jejím naplňování. Pomůžeme Vám řídit firemní IT, nastavit procesy a koordinovat klíčové projekty.

Naše služby

  • Analýza informací a informačních systémů
  • Asset management a evidence
  • Analýza procesů a jejich ladění
  • ROI a finanční analýzy klíčových projektů
  • Projektové řízení a controlling 
  • Studie proveditelnosti
  • Oponentní posudky bežících i připravovaných projektů
  • Supervize