Systémová integrace

Systémová integrace a komplexní projektové řešení na klíč patří mezi základní kameny nabídky společnosti TRIVALENT.

Každý projekt začíná přípravnou fází, která přesně specifikuje cíle projektu, jednotlivé milníky a předpoklady pro úspěšné zakončení.

V průběhu implementačních prací je hlavní činností projektového manažera kontrola připravenosti zákazníka, subdodavatelů a interních zdrojů vzhledem k projektovému plánu. Aktuální stav pravidelně vyhodnocuje na projektových schůzkách.

Projekt je uzavřen akceptační procedurou předaného díla. Projektový manažer zodpovídá za spokojenost zákazníka a kvalitu odvedených prací. Součástí projektu je vyhotovení podrobné dokumentace.

Každý projektový manažer společnosti TRIVALENT je kromě projektových metodik vybaven i potřebnými technickými znalostmi. Vždy tak rozumí povaze problému a dokáže flexibilně přizpůsobit řízení projektu aktuálním potřebám.

Personální reference projektových manažerů společnosti TRIVALENT obsahují projekty významných českých, slovenských či jiných zahraničních poskytovatelů služeb. Vždy byla kladně hodnocena jejich profesionalita a zodpovědný přístup.