Služby v oblasti OSS/BSS

TRIVALENT má ve svém portfoliu mimo jiné i služby zaměřené na zavedení a provoz systémů OSS/BSS, které mají za úkol efektivně řídit a monitorovat instalovanou infrastrukturu operátora, zajistit její optimální provoz a využití a maximálně automatizovat procesy spojené s poskytováním komunikačních služeb koncovým zákazníkům.

Portfolio našich OSS/BSS služeb:

oss_bss_struktura

Naše služby:

TRIVALENT se specializuje na následující činnosti spojené s návrhem, dodávkou a údržbou OSS/BSS systémů:

  • Návrh, optimalizace a dokumentace technologických i obchodních procesů podle uznávaných standardů (eTOM, ITIL apod.)
  • Organizační a technická příprava projektů a projektový management
  • Spolupráce při výběru vhodných řešení (studie proveditelnosti, příprava a vyhodnocení výběrových řízení)
  • Zpracování projektové a analytické dokumentace (specifikace uživatelských požadavků, funkční specifikace řešení, projektová dokumentace)
  • Implementace systémů předních světových výrobců OSS/BSS (IBM, InfoVista, Foris NG, MS Dynamics, EMC Smarts)
  • Vlastní vývoj specifických softwarových modulů a aplikací (. NET, Unix, J2EE, DB)
  • Systémová architektura a integrace softwarových celků (Tibco, Java, SOA)
  • Konfigurace, nastavení a optimalizace infrastruktury
  • Dlouhodobá údržba a podpora dodaných systémů (nepřetržitá servisní pohotovost, a služby Service Desk 24×7)
  • Poradenství, školicí a vzdělávací činnost v oblastech OSS/BSS