Servis a údržba systémů

Do portfolia našich služeb patří i následný servis a vzdálená podpora systémů. Každý servisní požadavek je nahlášen na HOTLINE a zaregistrován do systému. Poté jsou servisní požadavky zpracovány servisní směnou dle předem sjednaných SLA (Service Level Agreement). Okamžité řešení vzniklých problémů přispívají k zachování té nejvyšší možné dostupnosti zákaznických systémů a služeb.

Nabízíme:

Hotline/Helpdesk

Hotline – nepřetržitá 24/7/365 služba sloužící jako jednotné kontaktní místo nahlášení závady systémů, kterou nemohou zákazníci vyřešit či odstranit vlastními silami či prostředky. Úkolem pracovníka služby Hotline je bezodkladně informovat a podrobnosti týkající se závady předat specializovanému pracovníku na daný systém (certifikovanému specialistovi), který má v daný okamžik servisní pohotovost

Helpdesk – nepřetržitá 24/7/365 služba, která zajišťuje a zahrnuje: Servisní pohotovost – tj. pracovní pohotovost vždy nejméně jednoho certifikovaného specialistu, který je bezodkladně v režimu 24/7/365 připraven a vybaven na to, aby mohl identifikovat problém resp. příčinu závady a pracovat na jejím odstranění či odladění dle definovaných SLA.

Konzultační služby – tj. poradenství v ČR a v češtině poskytované certifikovaným specialistou. Změna konfigurace či nastavení systému, jeho upgrade na novou verzi, vývoj a customizace nových funkcionalit, vytvoření tvz. „add-ons“ a další činnosti či konzultační služby.

Poskytujeme všechny úrovně servisu systému:

  • First Level Maintenance (FLM)
  • Second Level Maintenance (SLM)
  • Third Level Maintenance (TLM)