Odborné konzultace

Analytické a návrhové aktivity v rámci konzultačních služeb jsou zárukou správného začlenění nových systémů do existující infrastruktury zákazníka.

Konzultanti společnosti TRIVALENT jsou uznávanými profesionály v celé řadě odvětví OSS (Operations Support Systems – systémy pro podporu provozu) a BSS (Business Support Systems – systémy pro podporu obchodu).

V průběhu implementačních prací mají na starost technickou komunikaci se zákazníkem a dodavateli, vysoce specializované integrační práce a odborné vedení týmu systémových inženýrů.

  • Architektura OSS/BSS systémů
  • Integrace heterogenních aplikací (IBM, EMC, HP, CA, Infovista)
  • Grafická prezentace informací uživateli