Vaše projekty

Mezi tradiční konzultační služby společnosti TRIVALENT patří spolupráce se zákazníkem na projektech prováděných interně nebo třetí stranou.

Příklady konzultačních služeb

  • Studie proveditelnosti
  • Analýza stávajícího stavu
  • Analýza potřeb
  • Analýza dopadu nového systému
  • Architektura řešení
  • Zpracování kompletní dokumentace