BI a Big Data

Pro oblast BI a Big Data nabízíme řešení a nástroje, které efektivně pokrývají celý proces od získávání dat, zpracování, transformace (ETL procesy) až po jejich vizualizaci. Naši zákazníci získávají tak nový pohled na to, jakým způsobem provozují firmu, jak mohou optimalizovat jednotlivé výrobní nebo obchodní procesy. Naše řešení postavené na silných platformách přináší našim zákazníkům výraznou efektivitu a novou hodnotu.

Našim zákazníkům pomáháme v následujících oblastech:

Internet Of Things (IoT)

Trend růstu dat ze snímačů a čidel tzv. IoT zařízení neustále roste. Aby bylo možné správně a včas data vyhodnotit, je nutné provádět jejich správnou analýzu a získávat tak užitnou hodnotu z těchto dat. Je vhodné propojit klasická strukturovaná data v podnikových informačních systémech (ERP, CRM, HR apod.) s daty ze senzorů a snímačů. Lze tím získat jedinečný pohled na chod a fungování podniku a najít potřebné optimalizace nebo zvýšení efektivity podnikání. Naše řešení pro analýzu a reporting světa IoT tyto unikátní vlastnosti a funkce nabízí.

Datová integrace

V rámci námi dodávaných řešení nabízíme silnou platformu pro datovou integraci a zpracování ETL procesů. Řešení nabízí unikátní způsoby zpracování data z datových zdrojů, kdy v průběhu transformace v jakémkoliv kroku máte možnost data vizualizovat, prohlížet a vytvářet reporty. Vysoce škálovatelná platforma zajišťuje dostatečný výkon pro zpracování velkého objemu dat z různých datových zdrojů a formátů.

Embended analytics

Naše řešení nabízí našim zákazníkům využít stávající datové zdroje, analytická data a jejich vizualizace do interních informačních systémů, portálů nebo intranetu. Efektivně a rychle přináší funkce, které mohou interní uživatelé okamžitě využívat a pracovat s vlastními analytickými daty.

BI a Big Data

Pokrýváme celý proces od získávání dat, zpracování, transformace (ETL procesy) až po jejich vizualizaci. Naši zákazníci získávají tak nový pohled na to, jakým způsobem provozují firmu, jak mohou optimalizovat jednotlivé výrobní nebo obchodní procesy. To přináší našim zákazníkům výraznou efektivitu a novou hodnotu.

Náš tým business architektů a datových inženýrů zákazníkům pomáhá v následujících oblastech:

IoT

 • On-line analýza a strojové učení datových vzorků ze senzorických dat
 • Analýza může být přímo integrována do vašich vlastních aplikací pro okamžitý přístup a rozhodování v průběhu výrobního nebo obchodního procesu
 • Odhalte vzory dat v zařízeních pomocí nástrojů pro strojové učení a získávání dat
 • Využijte náhled na jemné vyladění zařízení pro lepší provozní efektivitu
 • Propojení dat z datových skladů s daty z jednoduchých senzorů nebo dat ze složitých zařízení s podnikovými aplikacemi, historie údržby, GPS zařízení nebo trendy počasí a další. 

Datová integrace

 • Kompletní vizuální nástroje pro rozsáhlou integraci dat eliminují ruční programování a skriptování v ETL procesu
 • Přepínání mezi jednotlivými rozhraními pro zpracování, jako je Spark a Pentaho, z důvodu lepší flexibility zpracování velkého objemu dat a složitých transformací
 • Robustní podpora distribucí Hadoop, Spark, NoSQL datových úložišť a analytických databází
 • Uživatelsky přívětivé prostředí pro návrh složitějších datových formátů
 • Streamování datového toku, popřípadě on-line analýza
 • Naše platforma integrujte pokročilé analytické modely od společností R, Python a Weka

Embended analytics

 • Interaktivní reporting a dashboardy integrované přímo v podnikových systémech nebo portálech
 • Díky standardům a API jsme schopni napojit analytiku a vyzualizaci na vaše podnikové systémy a zdroje dat.
 • Obohaťte vaše stávající reportingové a analytické prostředí o nové prvky a silné nástroje, které přináší uživatelům potřebnou flexibilitu a nové pohledy na jejich data
 • Využívání webových technologií, jako je HTML / CSS pro řízení rozhraní front-end UI, stejně jako rozhraní REST API pro správu všech atributů integrační platformy
 • Snadno integrovatelné sofistikované analýzy doručené přímo do stolních, mobilních a tabletových aplikací
 • Integrujte řadu rámců zabezpečení, autentizace a jednotného přihlášení
 • Poskytněte flexibilní možnosti pro tzv. Multi-tenant prostředí pro snadné zavádění systémů a služeb SaaS a cloud

BigData

 • Support nejširší podpory formátů zdrojů dat
 • Vizualizace dat v transformačním procesu v jednotlivých krocích. Dávkové procesy.
 • Kontrola správnosti a čistoty dat
 • Otevřená architektura založená na standardech umožňuje snadnou integraci nástrojů třetích stran
 • Vizualizace a reporting dat v průběhu ETL procesů
 • Schopnost zpracovávat velké množství dat v čase

Adaptivní datová vrstva zajišťuje funkcionality a výkon k napojení na velká datová úložiště:

 • Podpora nejnovějších distribucí Hadoop od společností Cloudera, Hortonworks, MapR a
 • Amazon Web Services
 • Schopnost přistupovat k datům pomocí SQL na Spark
 • Integrace s data markety NoSQL včetně MongoDB a Cassandra
 • Připojení k analytickým databázím včetně HPE Vertica, Amazon Redshift, SAP HANA a další
 • Nativní Kafka plug-in s podporou enterprise vrstvy, stabilita a pořizování dat v reálném čase