Performance management

Infovista

Performance management tools delivered via InfoVista product set effectively help monitoring of all the systems and discovering possible or existing „bottle necks“ within not only the network itself. Thanks to a large variety of technologies supported and unique reporting tools it allows for an effective management of a real-time availability of the services as well as for displaying their performance history several months back.

CA Spectrum Infrastructure Manager

Performance management

Infovista

Výkonnostní správa v podání produktů Infovista aktivně napomáhá monitorovat stav všech systémů a odhalovat tím úzká hrdla nejen v počítačových sítích. Díky široké podpoře technologií a jedinečným reportovacím možnostem lze efektivně kontrolovat dostupnost jednotlivých služeb v reálném čase i několikaměsíční historii.

CA Spectrum Infrastructure Manager