ICT a Management consulting

ICT Strategy

Do you wish to transform your IS/IT into a business? Together, we will create and implement ICT strategy in your company. We will assist you with IT governance, set up of processes and with coordination of key projects.

Our Services

 • Analyses of information and information systems
 • Asset management
 • Analyses and tuning of processes
 • ROI and financial analyses of key projects
 • Project management and controlling
 • Feasibility studies
 • Consulting on projects in preparation or underway
 • Supervisions

ICT a Management consulting

ICT strategie

Chcete proměnit Vaše IS/IT v business? Společně s Vámi vytvoříme ICT strategii společnosti a zároveň můžeme být i při jejím naplňování. Pomůžeme Vám řídit firemní IT, nastavit procesy a koordinovat klíčové projekty.

Naše služby

 • Analýza informací a informačních systémů
 • Asset management a evidence
 • Analýza procesů a jejich ladění
 • ROI a finanční analýzy klíčových projektů
 • Projektové řízení a controlling 
 • Studie proveditelnosti
 • Oponentní posudky bežících i připravovaných projektů
 • Supervize