Professional services

We offer our clients and partners human resources to engage for OSS/BSS solutions implementations. Our system engineers are prepared to solve installation and consequent implementation tasks of standardized products as well as their integration with existing client systems.

We offer individual professionals or whole teams composed thereof. The basic categorization is listed below:

 • Project Manager
 • System Engineer
 • System Architect
 • Process Consultant
 • Developer
 • QA Manager
 • QA Analyst and Tester

The TRIVALENT personnel besides being subject to mandatory product training and certifications of the world leading software vendors are also equipped with complex OSS/BSS standards in the said field such as ITIL, eTOM. Personal references of the TRIVALENT project managers include project of premier Czech, Slovak and other service providers. Our clients have always valued their professionalism and responsibility.

itiletom

Professional services

Našim zákazníkům a partnerům poskytujeme lidské kapacity pro implementaci projektů zejména z oblasti OSS/BSS a DMS. 

Systémoví inženýři jsou připraveni řešit instalace a následné implementace standardních produktů stejně tak integrace se stávajícími systémy zákazníků.

K dispozici je nabídka individuálních expertů nebo celých týmů. Základní členění profesí uvádí následující seznam:

 • Projektový manažer
 • Systémový inženýr
 • Systémový architekt
 • Procesní konzultant
 • Vývojář
 • QA manažer
 • QA analytik a tester

Pracovníci společnosti TRIVALENT jsou kromě povinných produktových certifikací nejznámějších výrobců vybaveni také komplexním přehledem oboru OSS/BSS a standardů ITIL a eTOM. Personální reference obsahují projekty významných českých, slovenských, či dalších zahraničních společností. Široké znalosti a profesionální přístup vždy přispěli ke zdárnému průběhu těchto projektů.

itiletom