Služby v oblasti OSS/BSS

TRIVALENT má ve svém portfoliu mimo jiné i služby zaměřené na zavedení a provoz systémů OSS/BSS, které mají za úkol efektivně řídit a monitorovat instalovanou infrastrukturu operátora, zajistit její optimální provoz a využití a maximálně automatizovat procesy spojené s poskytováním komunikačních služeb koncovým zákazníkům.

Portfolio našich OSS/BSS služeb:

 

Naše Služby:

TRIVALENT se specializuje na následující činnosti spojené s návrhem, dodávkou a údržbou OSS/BSS systémů: