BI a Big Data

Pokrýváme celý proces od získávání dat, zpracování, transformace (ETL procesy) až po jejich vizualizaci. Naši zákazníci získávají tak nový pohled na to, jakým způsobem provozují firmu, jak mohou optimalizovat jednotlivé výrobní nebo obchodní procesy. To přináší našim zákazníkům výraznou efektivitu a novou hodnotu.

Náš tým business architektů a datových inženýrů zákazníkům pomáhá v následujících oblastech:

IoT

Datová integrace

Embended analytics

BigData

Adaptivní datová vrstva zajišťuje funkcionality a výkon k napojení na velká datová úložiště: